Třebechovice pod Orebem

leden 2002 

 

Město Třebechovice pod Orebem leží ve východních Čechách 13 km východně od Hradce Králové. Krajina je zde mírně zvlněná tvoří předhoří Orlických hor. Městem protéká řeka Dědina, která se vlévá do Orlice. Dominantou Třebechovic pod Orebem je památný vrch Oreb. První písemná zmínka o Třebechovicích jako městě se nachází v zemských deskách již roku 1368. Na žádost obce byl v roce 1920 přidán ke jménu města přívlastek „pod Orebem“.

Třebechovice nejvíce proslavil  proslulý Třebechovický betlém. Jedná se o vzácnou lidovou řezbářskou práci rolníka Josefa Probošta (1849 - 1926) a dovedného řezbáře a sekerníka Josefa Kapuciána (1841 - 1908). Během 40 let vznikala dřevěná památka asi se 2000 částmi, z nichž je asi 400 pohyblivých figurek. Některé připomínají místní řemeslníky v jejich pracovním prostředí a vytvářejí hlavní rámec motivu. Betlém je národní kulturní památkou, byl obdivován i na světové výstavě v Montrealu Expo 1967. Je 7 m dlouhý, 3.5 m vysoký a 2.25 m hluboký. Velkou zásluhu na záchraně této památky měl třebechovický pan učitel František Skřivan (1886 - 1968). Péčí pracovníka třebechovického muzea betlémů, PhDr. Vladimíra Vaclíka, byly do Třebechovic soustředěny další betlémy severovýchodních Čech, které zaplňují další prostorný sál muzea. Můžeme zde spatřit betlém skleněný, papírový, keramický i různé typy vyřezávaných souborů této krásné české tradice.

Fotografie na této straně ale neukazují proslulý Třebechovický betlém, nýbrž betlém novodobý, stojící na hlavním náměstí.

 

Další informace - http://www.czechmusic.cz/home_pages/Josef/Muzeum.htm

 http://www.pruvodce.com/trebechovice/

http://mesta.obce.cz/trebechovice-pod-orebem/

http://home.worldonline.cz/~cz656478/smid_trebe.htm

http://betlem.cz/cze/default.asp

http://www.trebechovicko.cz/(c) Hana Kubíková